THÔNG ĐIỆP TỪ BQT HỘI TRÂU VÀNG 1973 - ĐẤT VIỆT

safza - 27-09-2018
Chúng ta đang được sống trong một thể giới mở, trong một thời đại mà sự kết nối giữa các cá nhân với cộng đồng, giữa cá nhân với nhau trở nên t...

Thông báo của Ban kiểm duyệt bài đăng Group Facebook

safza - 27-09-2018
Ban Tuyên truyền Phát ngôn- Hội Đồng Niên Quý Sửu Toàn Cầu 1973 xin chào tất cả các bạn thành viên yêu quý! Hiện tại số lượng thành viên tham g...

Chương trình thiện nguyện

safza - 27-09-2018
Chương trình thiện nguyện tới các đồng bào khu vực bị thiên tai lũ lụt , sau 1 tuần bị gián đoạn , nay ban thiện nguyện xin thông báo :...